Disclamer

In eerste instantie is deze site opgezet om de informatie te bundelen en geschikt te maken voor onze C2C tocht. Daar er nauwelijks geschikte Nederlandse informatie voorhanden was over de C2C en het jammer zou zijn deze informatie niet voor anderen beschikbaar te stellen, is de site verder uitgebreid.

Bij het maken van de site is voor een groot deel gebruik gemaakt van de Engelstalige C2C-guide
( http://www.c2c-guide.co.uk/ ), hiervoor is officieel toestemming gevraagd en gekregen bij de maker van de C2C-guide .

De inhoud van deze website is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De C2C-guide en Riding the C2C kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die ontstaat ten gevolge van handelingen die gebaseerd zijn op de hier gegeven informatie.

De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Het copyright op de inhoud van deze Internetsite behoort voor een groot gedeelte toe aan de Engelse C2C-guide en in mindere mate aan Riding the C2C of derden. Uw toegang tot deze Internetsite geeft u niet het recht tot reproductie of distributie van de informatie zonder vooraf verkregen toestemming van de C2C-guide en Riding the C2C tenzij anders aangegeven.

Niet in alle gevallen was het mogelijk toestemming te vragen voor het nemen van foto's. Herkent u uzelf op één van de foto's op deze Internetsite en heeft u daar bezwaar tegen, neem dan contact op met de webmaster. Uw beeltenis wordt dan zo spoedig mogelijk van de Internetsite verwijderd.

Opmerkingen of reacties over de site zijn van harte welkom.